აქცენტები

BLB continues its long-standing collaboration with OPIC

BLB-ის მრავალწლიანი თანამშრომლობა OPIC-თან კვლავ გრძელდება

BLB-ის გუნდი წარმოადგენს უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციას (OPIC) 29 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების გარიგებაში, Marriot Tbilisi Hotel-ის, Marriot Courtyard Hotel-ის და GMT Plaza-ს არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. Marriot-ის ქსელის სასტუმროების საქართველოში განვითარებასთან

BLB expands its practice transforming into a full-scale law firm

BLB პრაქტიკის არეალს აფართოებს და სრულმასშტაბიანი იურიდიული კომპანია ხდება

2019 წელს BLB-ის გუნდს ახალი პარტნიორი შემოუერთდა.  რუსუდან მაისურაძის შემოერთებით, ჩვენი გუნდი კიდევ უფრო აძლიერებს ბიზნეს გარიგებების და სასამართლო/საარბიტრაჟო დავების  მიმართულებას. გარდა ამისა, გვეძლევა დამატებითი შესაძლებლობა   კლიენტებს  შევთავაზოთ მომსახურება სამართლის ისეთ სფეროებში,

Rendering expert tailored legal services since 1995

მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გაწევის უნიკალური გამოცდილება, დაგროვილი 1995 წლიდან

ჩვენ წარმოვადგენთ იურიდიულ კომპანიას, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების და მრავალმხრივი ცოდნის მქონე პროფესიონალებს აერთიანებს. ჩვენი გუნდი გამოირჩევა წარმატებული შედეგებით, როგორც ნებისმიერი სახის გარიგებების და მრავალმხრივი კომპლექსური პროექტების განხორციელების,  ასევე პრეცედენტული ხასიათის სასამართლო

BLB continues its long-standing collaboration with OPIC

BLB-ის მრავალწლიანი თანამშრომლობა OPIC-თან კვლავ გრძელდება

BLB-ის გუნდი წარმოადგენს უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციას (OPIC) 29 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების გარიგებაში, Marriot Tbilisi Hotel-ის, Marriot Courtyard Hotel-ის და GMT Plaza-ს არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. Marriot-ის ქსელის სასტუმროების საქართველოში განვითარებასთან

BLB expands its practice transforming into a full-scale law firm

BLB პრაქტიკის არეალს აფართოებს და სრულმასშტაბიანი იურიდიული კომპანია ხდება

2019 წელს BLB-ის გუნდს ახალი პარტნიორი შემოუერთდა.  რუსუდან მაისურაძის შემოერთებით, ჩვენი გუნდი კიდევ უფრო აძლიერებს ბიზნეს გარიგებების და სასამართლო/საარბიტრაჟო დავების  მიმართულებას. გარდა ამისა, გვეძლევა დამატებითი შესაძლებლობა   კლიენტებს  შევთავაზოთ მომსახურება სამართლის ისეთ სფეროებში,

Rendering expert tailored legal services since 1995

მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გაწევის უნიკალური გამოცდილება, დაგროვილი 1995 წლიდან

ჩვენ წარმოვადგენთ იურიდიულ კომპანიას, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების და მრავალმხრივი ცოდნის მქონე პროფესიონალებს აერთიანებს. ჩვენი გუნდი გამოირჩევა წარმატებული შედეგებით, როგორც ნებისმიერი სახის გარიგებების და მრავალმხრივი კომპლექსური პროექტების განხორციელების,  ასევე პრეცედენტული ხასიათის სასამართლო