კახა შარაბიძე

მმართველი პარტნიორი

sharabidze@blb.ge

კახა შარაბიძე BLB-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორია 1995 წლიდან.

BLB-ის დაარსებამდე, იგი მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობებისა და სამართლებრივი კვლევების სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე.

1996-1999 წლებში, კახამ მნიშვნელოვანი პროფესიული გამოცდილება მიიღო დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ს სამართლებრივი პრაქტიკის შესახებ, ისეთ იურიდიული ფირმებში მუშაობით როგორებიცაა Frere, Cholmeley Bischoff და საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Steptoe & Johnson.

აქტიური იურიდიული პრაქტიკის პარალელურად, კახა ჩართული იყო კანონშემოქმედებით პროცესებში. ის წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და საქართველოს საავტორო უფლებების შესახებ კანონის ერთ-ერთ ავტორს.

2018 წელს, კახა შარაბიძე აირჩიეს ICC საქართველოს გამგეობის წევრად. იგი ასევე არის საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის გამგეობის წევრი.

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები:

  • კახა OPIC-ს წარმოადგენს 1996 წლის შემდეგ, საქართველოში განხორციელებულ თითქმის ყველა პროექტის ფინანსირების ტრანზაქციაში,  რომლის საერთო ღირებულება მილიარდ დოლარზე მეტია;
  • 2019 წელს, EBRD წარმოადგინა საქართველოში განხორციელებულ 8 პროექტის ფინანსირების ტრანზაქციაში;
  • Chambers & Partners გამომცემლობის მიერ, 2003 წლიდან, მუდმივად სახელდება როგორც წამყვანი კორპორატიული იურისტი;
  • Legal 500 გამომცემლობის მიერ, სახელდება როგორც წამყვანი იურისტი ბანკისა და ფინანსების სექტორში;
  • 2006 წლიდან, IFLR 1000 გამომცემლობა რეკომენდაციას უწევს მას, როგორც მაღალკვალიფიციურ იურისტს.

პრაქტიკა

კორპორატიული სამართალი
გადახდისუუნარობა და რესტრუქტურიზაცია
M&A
ბანკები & კრედიტები
უზრუნველყოფილი სესხის გარიგებები
კაპიტალის ბაზრები
პროექტების ფინანსირება
ინტელექტუალური სამართალი

განათლება

სამართლის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998, წარჩინებით
სამართლის ბაკალავრის ხარისხი, თბილისის სახელმწიფო

გუნდის სხვა წევრები