ჩვენი გუნდი

BLB-ის გუნდი შეგდება მაღალკვალიფიციური პროფესიონალებისგან, რომელთაც გააჩნიათ ფართო გამოცდილება სამართლის თითქმის ყველა დარგში. ჩვენი იურისტები ცნობილნი არიან თითქმის ყველა ინდუსტრიასთან დაკავშირებული კომპლექსური სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრის გამორჩეული უნარებით.