სიახლეები

Contributing our knowledge and expertise Pro Bono

პარტნიორის ანალიზი – მაია მწარიაშვილი

საქართველოს მთავრობა ვერ შეზღუდავს კონსტიტუციით გარანტირებულ მოქალაქეთა მიმოსვლისა და შეკრების თავისუფლებას  საქართველოს  მთავრობამ შეიტანა ცვლილება მთავრობის 2020 წლის 23

BLB is ranked in the 2020 edition of the IFLR1000

BLB ინარჩუნებს წამყვან პოზიციებს IFLR 1000-ის საერთაშორისო რეიტინგში

BLB ინარჩუნებს წამყვან პოზიციებს IFLR 1000-ის საერთაშორისო რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით აფასებს საფინანსო და კორპორატიულ სფეროში მოღვაწე იურისტებსა

The law which aims to attract the foreign direct investments provides for the nationalization and confiscation of the investments

პარტნიორის ანალიზი – კახა შარაბიძე

კანონი, რომელიც უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ემსახურება, ინვესტიციების  ნაციონალიზაციასა და კონფისკაციას ითვალისწინებს პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეების ფონზე,  გაჩერებული საინვესტიციო

BLB Partners participate in IBA event held in Tbilisi

პარტნიორის ანალიზი – მაია მწარიაშვილი

შეეძლო თუ არა პრეზიდენტს დაედგინა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისათვის? საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის

Partner Note - Rusudan Maisuradze

პარტნიორის ანალიზი – რუსუდან მაისურაძე

ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს? სახელშეკრულებო ვალდებულებები და საგანგებო მდგომარეობა, როგორც ფორს-მაჟორი ზოგადი მიმოხილვა საქართველოს კანონმდებლობა ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს უფლებას

COVID-19 Resource Center

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა

საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით. საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომლითაც განსაზღვრულია საგანგებო მდგომარეობის დროს